Η τέχνη είναι ένα εργαλείο αποκάλυψης, είναι εργαλείο εκπαίδευσης που ξυπνάει την ευαισθησία των παιδιών, ενθαρρύνει την πρωτοβουλία. Η τέχνη βοηθάει τα παιδιά να μάθουν να λένε ό,τι μπορεί να ειπωθεί. Με βάση αυτά αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με διάφορες δραστηριότητες για την τέχνη.