Προσωπικό
Διευθύντρια:

Σκαρλάτου Ευαγγελία

Παιδαγωγοί:

Τμήμα 1:
Γκρόσου Μαρία
Ζώμπου Ζωή
Τμήμα 2:
Λαγουρού Ακριβή
Πεδιώτη Κρυσταλλένια
Παιδίατρος:

Μαρία Κουλούρη Βακαλοπούλου

Σχολική Ψυχολόγος:

Μαριάνθη Κουτρίκη

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Παιδαγωγούς του Σταθμού καθημερινά κατά τις ώρες 2.15-2.45 μ.μ.