Προσωπικό
Διευθύντρια:

Ευαγγελία Σκαρλάτου

Τμήμα 1 – Παιδαγωγοί:

Ελένη Κουράκου
Ζωή Ζώμπου

Τμήμα 2 – Παιδαγωγοί:

Ευθυμία Σχορετσανίτη
Κρυσταλλένια Πεδιώτη
Μουσικός:

Ευτυχία Τσεσμελή – Οδατζίδου

Παιδίατρος:

Μαρία Κουλούρη Βακαλοπούλου

Σχολική Ψυχολόγος:

Μαριάνθη Κουτρίκη

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Παιδαγωγούς του Σταθμού καθημερινά κατά τις ώρες 9:30-12:30.