Προσωπικό
Διευθύντρια:

Σκαρλάτου Ευαγγελία

Τμήμα 1 – Παιδαγωγοί:
Κουράκου Ελένη
Ζώμπου Ζωή
Τμήμα 2 – Παιδαγωγοί:
Παναγιωτίδου Εφραιμία
Πεδιώτη Κρυσταλλένια
Ντάλα Παρασκευή
Παιδίατρος:

Μαρία Κουλούρη Βακαλοπούλου

Σχολική Ψυχολόγος:

Μαριάνθη Κουτρίκη

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Παιδαγωγούς του Σταθμού καθημερινά κατά τις ώρες 9:30-12:30.