Προσωπικό
Διευθύντρια:

Τζιάσιου Ευαγγελία

Παιδαγωγοί:

Τμήμα 1:
Σοφία Κουτσίδου
Κρυσταλλένια Πεδιώτη

Τμήμα 2:
Διονυσία Καλαντζή
Ζωή Ζώμπου
Παιδίατρος:

Μαρία Κουλούρη Βακαλοπούλου

Σχολική Ψυχολόγος:

Μαριάνθη Κουτρίκη

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Παιδαγωγούς του Σταθμού καθημερινά κατά τις ώρες 2.15-2.45 μ.μ.