Εργασίες- παρουσιάσεις των μαθητών μας στο μάθημα των Γερμανικών

για τις Γερμανόφωνες περιοχές

Γερμανόφωνες χώρες

Αξιοθέατα Γερμανόφωνων περιοχών

Luxembourg

Liechtenstein

Μόναχο – Φρανκφούρτη

Tirolo