Μαθαίνουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον με τη βοήθεια της ανακύκλωσης. Στο σχολείο μας κάνουμε πολλές δραστηριότητες σχετικές με την ανακύκλωση και κατανοούμε έτσι τη μεγάλη της σημασία!