Το Λύκειο Ηρακλείου συμμετέχει με αντιπροσωπεία 20 μαθητών στο 2ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΛΕΜΑΣΥΝ με θέμα «Φλωρεντία, το λίκνο της Αναγέννησης», το οποίο θα διεξαχθεί στη Φλωρεντία στο διάστημα 16-20 Μαρτίου 2023. Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία στους μαθητές μας να ασχοληθούν με την περίοδο της Αναγέννησης, αλλά και να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις και τις πρακτικές των συνεδριακών παρουσιάσεων.

Οι μαθητές μας θα κάνουν παρουσίαση με θέμα: «Δάνειο και αντιδάνειο: αλληλεπιδράσεις της Φλωρεντινής Αναγέννησης με τον Ελληνισμό». Κατά την πολύμηνη προετοιμασία της συμμετοχής αυτής μάς δόθηκε η ευκαιρία να μυηθούμε σε πρακτικές αναζήτησης επιστημονικού υλικού, επιλογής πηγών, αξιοποίησης και κατάταξης πληροφοριακού υλικού, οργάνωσης και καταγραφής του, μορφών παρουσίασης. Η παρουσίασή μας θα πλαισιωθεί από σχετικό δρώμενο.