Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 4ο Μαθητικό Συνέδριο στο Γυμνάσιο Ηρακλείου « Η Ελληνική Παιδεία» από τις 3  έως τις 10 Δεκεμβρίου 2015, με θέμα «ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ».

Εισαγωγική ομιλία
Εισαγωγική ομιλία
Εισαγωγική ομιλία
Εισαγωγική ομιλία
Εισαγωγική ομιλία
Εισαγωγική ομιλία
Δημιουργικοτητα - Εργαστήριο Μοντελισμού
Δημιουργικοτητα - Εργαστήριο Μοντελισμού
Δημιουργικοτητα - Εργαστήριο Μοντελισμού
Δημιουργικοτητα - Εργαστήριο Μοντελισμού
Δημιουργικοτητα - Εργαστήριο Μοντελισμού
Δημιουργικοτητα - Εργαστήριο Μοντελισμού
Δημιουργικότητα - Εργαστήριο Χορογραφίας
Δημιουργικότητα - Εργαστήριο Χορογραφίας
Δημιουργικότητα - Εργαστήριο Χορογραφίας
Δημιουργικότητα - Εργαστήριο Χορογραφίας
Δημιουργικότητα - Εργαστήριο κατασκευής Χριστουγεννιάτικων στολιδιών
Δημιουργικότητα - Εργαστήριο κατασκευής Χριστουγεννιάτικων στολιδιών
Δημιουργικότητα - Εργαστήριο κατασκευής Χριστουγεννιάτικων στολιδιών
Δημιουργικότητα - Εργαστήριο κατασκευής Χριστουγεννιάτικων στολιδιών
Δημιουργικότητα - Εργαστήριο κατασκευής Χριστουγεννιάτικων στολιδιών
Δημιουργικότητα - Εργαστήριο κατασκευής Χριστουγεννιάτικων στολιδιών
Δημιουργικότητα - Εργαστήριο κατασκευής Χριστουγεννιάτικων στολιδιών
Δημιουργικότητα - Εργαστήριο κατασκευής Χριστουγεννιάτικων στολιδιών
Δημιουργικότητα - Εργαστήριο κατασκευής Χριστουγεννιάτικων στολιδιών
Δημιουργικότητα - Εργαστήριο κατασκευής Χριστουγεννιάτικων στολιδιών
Δημιουργικότητα - Εργαστήριο κατασκευής Χριστουγεννιάτικων στολιδιών
Δημιουργικότητα - Εργαστήριο κατασκευής Χριστουγεννιάτικων στολιδιών
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση - Εργαστήριο ποδοσφαίρου
Δημιουργία - καλλιέργεια σχολικού κήπου
Δημιουργία - καλλιέργεια σχολικού κήπου
Δημιουργία - καλλιέργεια σχολικού κήπου
Δημιουργία - καλλιέργεια σχολικού κήπου
Δημιουργία - καλλιέργεια σχολικού κήπου
Δημιουργία - καλλιέργεια σχολικού κήπου