Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Μαρία Μαβή Διευθύντρια – Αγγλικής Γλώσσας
Κύνθια Πανίτσα Αναπλ. Διευθύντρια – Φιλόλογος
Όλγα Ζίχναλη Θεολόγος
Χριστιάνα Σκουφάρη Θεολόγος
Κυριακή Καρανικόλα Φιλόλογος
Χαρίλαος Δερμάνης Φιλόλογος
Αλέξανδρος Φωτόπουλος Φιλόλογος
Αντώνιος Σεβαστός Μαθηματικός
Γεώργιος Γκόγκας Μαθηματικός
Αναστασία Φράγκου Φυσικός
Βασίλειος Κογκάκης Φυσικός
Όλγα Ψωμά Χημικός
Κωνσταντίνος Οικονόμου Βιολόγος
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικής Γλώσσας
Σοφία Γαβριήλ Γερμανικής Γλώσσας
Ελένη Ταμαρέση Αγγλικής Γλώσσας
Ρόζα Τσελεπίδη Αγγλικής Γλώσσας
Μαριάννα Μπουρίκα Αγγλικής Γλώσσας
Αικατερίνη Γιαννάτου Καλλιτεχνικών
Άρτεμις Ηλιοπούλου Φυσικής Αγωγής
Αγγελική Κωνσταντοπούλου Οικιακής Οικονομίας
Κωνσταντίνος Γκίκας Μουσικός
Μαρίνα Πετροπούλου Πληροφορικής
Ανδρέας Τσαγκαρόπουλος Πληροφορικής
Βενέδικτος Γαρουφαλής Τεχνολογίας