Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Κύνθια Πανίτσα Φιλόλογος – Διευθύντρια
Αλέξανδρος Φωτόπουλος Φιλόλογος – Υποδιευθυντής
Χριστιάνα Σκουφάρη Θεολόγος
Θεοφάνης Ζαφειριάδης Θεολόγος
Κυριακή Καρανικόλα Φιλόλογος
Χαρίλαος Δερμάνης Φιλόλογος
Αντώνιος Σεβαστός Μαθηματικός
Γεώργιος Γκόγκας Μαθηματικός
Αναστασία Φράγκου Φυσικός
Κωνσταντίνος Οικονόμου Βιολόγος
Όλγα Ψωμά Χημικός
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικής Γλώσσας
Παναγιώτα Κοντονάσιου Γαλλικής Γλώσσας
Ελένη Ταμαρέση Αγγλικής Γλώσσας
Ρόζα Τσελεπίδη Αγγλικής Γλώσσας
Αμαλία Μάσσιου Αγγλικής Γλώσσας
Σοφία Γαβριήλ Γερμανικής Γλώσσας
Αικατερίνη Γιαννάτου Καλλιτεχνικών
Άρτεμις Ηλιοπούλου Φυσικής Αγωγής
Κωνσταντίνος Γκίκας Μουσικός
Μαρίνα Πετροπούλου Πληροφορικής
Αγγελική Κριτσωτάκη Πληροφορικής
Αθανασία Τσατσαρού Τεχνολογίας
Άννα Λεμπιδάκη Οικονομολόγος