Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Μαρία Μαβή Διευθύντρια – Αγγλικής Γλώσσας
Παναγιώτα Αντωνίου Αναπλ. Διευθύντρια – Βιολόγος
Χριστιάνα Σκουφάρη Θεολόγος
Κυριακή Καρανικόλα Φιλόλογος
Κυνθία Πανίτσα Φιλόλογος
Χαρίλαος Δερμάνης Φιλόλογος
Αλέξανδρος Φωτόπουλος Φιλόλογος
Αντώνιος Σεβαστός Μαθηματικός
Γεώργιος Γκόγκας Μαθηματικός
Αναστασία Φράγκου Φυσικός
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικής Γλώσσας
Σοφία Γαβριήλ Γερμανικής Γλώσσας
Ελένη Ταμαρέση Αγγλικής Γλώσσας
Αικατερίνη Γιαννάτου Καλλιτεχνικών
Άρτεμις Ηλιοπούλου Φυσικής Αγωγής
Αγγελική Κωνσταντοπούλου Οικιακής Οικονομίας
Άννα Κρικελή Μουσικός
Μαρίνα Πετροπούλου Πληροφορικής
Βενέδικτος Γαρουφαλής Τεχνολογίας