Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Κύνθια Πανίτσα Διευθύντρια – Φιλόλογος
Αλέξανδρος Φωτόπουλος Υποδιευθυντής – Φιλόλογος
Χριστιάνα Σκουφάρη Θεολόγος
Θεοφάνης Ζαφειριάδης Θεολόγος
Κυριακή Καρανικόλα Φιλόλογος
Μαρία Παπαδοπούλου Φιλόλογος
Αθανάσιος Ανδρεάδης Φιλόλογος
Γιουρμετάκη Ελευθερία Φιλόλογος
Αντώνιος Σεβαστός Μαθηματικός
Γεώργιος Γκόγκας Μαθηματικός
Βασίλειος Κογκάκης Φυσικός
Αναστασία Φράγκου Φυσικός
Όλγα Ψωμά Χημικός
Κωνσταντίνος Οικονόμου Βιολόγος
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικής Γλώσσας
Παναγιώτα Κοντονάσιου Γαλλικής Γλώσσας
Αικατερίνη Σακκά Γαλλικής Γλώσσας
Ελένη Ταμαρέση Αγγλικής Γλώσσας
Ελένη Κορναράκη Αγγλικής Γλώσσας
Αριστέα Σουγλέρη Αγγλικής Γλώσσας
Σοφία Γαβριήλ Γερμανικής Γλώσσας
Αικατερίνη Γιαννάτου Καλλιτεχνικών
Άρτεμις Ηλιοπούλου Φυσικής Αγωγής
Κωνσταντίνος Γκίκας Μουσικός
Μαρίνα Πετροπούλου Πληροφορικής
Αγγελική Κριτσωτάκη Πληροφορικής
Αθανασία Τσατσαρού Τεχνολογίας
Άννα Λεμπιδάκη Οικονομολόγος

 

Ώρες επικοινωνίας των Εκπαιδευτικών 2023-2024