Μαθαίνουμε για το Διάστημα και κάνουμε ποικίλες δραστηριότητες: ζωγραφική, κατασκευές, δραματοποιήσεις και άλλα!