Στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας για τα επαγγέλματα, συζητήσαμε στην τάξη για τα παλιά επαγγέλματα και τα παιδιά σε μία ομαδική εργασία κατασκεύασαν τον ταχυδρόμο.