Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων της Β’ Γυμνασίου στο πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους ασχοληθήκαμε στα πλαίσια της θεματικής «Φροντίζω το περιβάλλον» με την Κλιματική Αλλαγή.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική και περιβαλλοντική κρίση που απειλεί τόσο τις ανθρώπινες δραστηριότητες και την υγεία μας, όσο και τα οικοσυστήματα παγκοσμίως.

Αναφερθήκαμε λοιπόν στα αίτια, τις επιπτώσεις και τις δυνατότητες παρέμβασης με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω στο επίκαιρο αυτό θέμα.

Παραθέτουμε κάποιες από τις εργασίες μαθητών…

Στο τέλος της ενότητας, αντιληφθήκαμε στην πράξη τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους χάρτες της Διαδικτυακής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μελετήσαμε τον αριθμό ημερών με δείκτη δυσφορίας (humidex) μεγαλύτερο από 38oC, το οποίο προκύπτει από τον συνδυασμό της θερμοκρασίας και της υγρασίας και μας προκαλεί πραγματική δυσφορία. Εφαρμόσαμε στον χάρτη τις μετρήσεις για την περίοδο αναφοράς (1971-2000), και την πρόβλεψη της μεταβολής των δεικτών στο εγγύς μέλλον (2031-2060) με ένα μέσο μοντέλο RCP4.5 και για την πρόβλεψη της μεταβολής των δεικτών στο απώτερο μέλλον (2071-2100) με ένα μέσο μοντέλο RCP4.5 καθώς και με ένα ακραίο μοντέλο RCP8.5. Το μέσο μοντέλο, RCP 4.5, αποτελεί ένα μετριοπαθές σενάριο μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, ενώ το ακραίο μοντέλο, RCP 8.5, είναι ένα από τα πιο απαισιόδοξα σενάρια. Στο εγγύς μέλλον κάναμε την παραδοχή ότι τα δύο αυτά σενάρια έχουν πολύ κοντινές μετρήσεις. Ακολουθούν τα διαγράμματα με τις μετρήσεις των παιδιών σε συνολικές ημέρες δυσφορίας κατά τα δύο σενάρια. Ευχαριστούμε πολύ τις δύο υπεύθυνες καθηγήτριες, κα Σοφία Γαβριήλ και κα Αγγελική Κριτσωτάκη, διδάσκουσες των μαθημάτων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και της Πληροφορικής.