Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είχαμε την τιμή να μας επισκεφτεί στο σχολείο μας ο Αστυνομικός Διευθυντής της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας κ. Ιωάννης Συριόπουλος. Μαζί του γνωρίσαμε το πώς να εισαχθείς στις Αστυνομικές Σχολές, γεγονός που έχει κάποιες ηθικές προϋποθέσεις, όπως η αίσθηση του δικαίου. Στη συνέχεια, ο κ. Ιωάννης Συριόπουλος όρισε το πλαίσιο αρμοδιοτήτων ενός αστυνομικού αλλά μοιράστηκε μαζί μας και το πώς μπορείς στην συνέχεια να γίνεις ένας ικανός και άξιος αστυνομικός στην υπηρεσία του πολίτη!