Ονοματεπώνυμο Τάξη / Ειδικότητα
Δήμητρα Καπάτσου Διευθύντρια – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Σωτηράκη Α1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαγδαληνή Τουμανίδου Α2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ακυλίνα Μερελή Β1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Παναγιώτα Κουμουρίδου Β2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ευφροσύνη Μπακάλη Γ1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μιχαήλ Βακράκος Γ2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δέσποινα Χατζηγεωργίου Γ3  – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ζωή Κάβουρα Δ1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Νικολοβγένη Δ2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αλέξανδρος Αναστασιάδης Ε1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεοδοσία Βλάχου Ε2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
π. Γαβριήλ Τζαμουζάκης Ε3 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ευσταθία Παπασταύρου ΣΤ1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαριάνθη Κουτρίκη ΣΤ2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμητρα Ντζιλαλή Αγγλικών
Φωτεινή Γεωργοπούλου Αγγλικών
Θεοχαρία Χαδούλη Αγγλικών
Αλέξιος Χαλκιόπουλος Μουσικής
Μαρία Βαΐτση Φυσικής Αγωγής
Μαρία Σανιδά Φυσικής Αγωγής
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικών
Παναγιώτα Κοντονάσιου Γαλλικών
Σοφία Γαβριήλ Γερμανικών
Δανάη Κομπογιάννη Τ.Π.Ε.
Ώρες επικοινωνίας των Εκπαιδευτικών