Ονοματεπώνυμο Τάξη / Ειδικότητα
Δήμητρα Καπάτσου Διευθύντρια – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ευφροσύνη Μπακάλη Α1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Σωτηράκη Α2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ακυλίνα Μερελή Β1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αικατερίνη Παπαδημητράκη Β2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Άννα Χατζηγεωργίου Β3 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ζωή Κάβουρα Γ1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Τσακαλάκη Γ2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κόσσυφα Μαρία Δ1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαριάνθη Κουτρίκη Δ2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεοδοσία Βλάχου Δ3 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αλέξανδρος Αναστασιάδης Ε – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Γαβριήλ Τζαμουζάκης ΣΤ1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ευσταθία Παπασταύρου ΣΤ2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμητρα Ντζιλαλή Αγγλικών
Φωτεινή Γεωργοπούλου Αγγλικών
Αθηνά Σχαλέκη  Αγγλικών
Αλέξιος Χαλκιόπουλος Μουσικής
Μαρία Βαΐτση Φυσικής Αγωγής
Μαρία Σανιδά Φυσικής Αγωγής
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικών
Σοφία Γαβριήλ Γερμανικών
Χριστίνα Παναγιωτοπούλου Γερμανικών
Αγγελική Σακελλαρίου Τ.Π.Ε.