Εκπαιδευτικό Προσωπικό

//Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Εκπαιδευτικό Προσωπικό2018-11-06T22:48:50+00:00
Ονοματεπώνυμο Τάξη / Ειδικότητα
Δήμητρα Καπάτσου Διευθύντρια – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Σωτηράκη Α1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Νικολοβγένη Α2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δωροθέα Ξενοδοχίδου Α3 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Χρυσάνθη Κουτσιούκη Β1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος Β2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ζωή Κάβουρα Γ1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνος Κουντούρης Γ2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Εμμανουήλ Χατζηγεωργίου Γ3 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Τσακαλάκη Δ – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αλέξανδρος Αναστασιάδης Ε1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεοδοσία Βλάχου Ε2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Κόσσυφα ΣΤ1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ευσταθία Παπασταύρου ΣΤ2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμητρα Ντζιλαλή Αγγλικών
Φωτεινή Γεωργοπούλου Αγγλικών
Αθηνά Σχαλέκη Αγγλικών
Αλέξιος Χαλκιόπουλος Μουσικής
Μαρία Βαΐτση Φυσικής Αγωγής
Μαρία Σανιδά Φυσικής Αγωγής
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικών
Παναγιώτα Κοντονάσιου Γαλλικών
Σοφία Γαβριήλ Γερμανικών
Χριστίνα Παναγιωτοπούλου Γερμανικών
Αγγελική Σακελλαρίου Τ.Π.Ε.