Ονοματεπώνυμο Τάξη / Ειδικότητα
Δήμητρα Καπάτσου Διευθύντρια – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ευφροσύνη Μπακάλη Α1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Σωτηράκη Α2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ξανθίππη Τσακαλάκη Α3 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δέσποινα Χατζηγεωργίου Β1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ακυλίνα Μερελή Β2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος Γ1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ζωή Κάβουρα Γ2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Νικολοβγένη Γ3 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαριάνθη Κουτρίκη Δ1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δέσποινα Παναγιωτίδου Δ2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αλέξανδρος Αναστασιάδης Ε1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεοδοσία Βλάχου Ε2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ευσταθία Παπασταύρου ΣΤ – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμητρα Ντζιλαλή Αγγλικών
Φωτεινή Γεωργοπούλου Αγγλικών
Αθηνά Σχαλέκη  Αγγλικών
Αλέξιος Χαλκιόπουλος Μουσικής
Μαρία Βαΐτση Φυσικής Αγωγής
Μαρία Σανιδά Φυσικής Αγωγής
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικών
Παναγιώτα Κοντονάσιου Γαλλικών
Σοφία Γαβριήλ Γερμανικών
Χριστίνα Παναγιωτοπούλου Γερμανικών
Αγγελική Σακελλαρίου Τ.Π.Ε.
Ώρες επικοινωνίας των Εκπαιδευτικών