Ονοματεπώνυμο Τάξη / Ειδικότητα
Δήμητρα Καπάτσου Διευθύντρια – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Νικολοβγένη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Άννα Κουτρίκη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Βουρουτζή Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Στυλιανή Ντέντε Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Γεωργία Παυλίδου Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ευφροσύνη Μπακάλη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Νικόλαος Μογλενίδης Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σεβαστιανός Μήτσιος Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεοδοσία Βλάχου Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναστασία Λεϊλεκτσόγλου Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαριάνθη Κουτρίκη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
π. Γαβριήλ Τζαμουζάκης Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ευσταθία Παπασταύρου Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμητρα Ντζιλαλή Αγγλικών
Φωτεινή Γεωργοπούλου Αγγλικών
Αθηνά Σχαλέκη Αγγλικών
Αλέξιος Χαλκιόπουλος Μουσικής
Μαρία Βαΐτση Φυσικής Αγωγής
Μαρία Σανιδά Φυσικής Αγωγής
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικών
Παναγιώτα Κοντονάσιου Γαλλικών
Σοφία Γαβριήλ Γερμανικών
Ακεζίδου Μαρία Τ.Π.Ε.

 

Ώρες επικοινωνίας των Εκπαιδευτικών 2023-2024