Ονοματεπώνυμο Τάξη / Ειδικότητα
Δήμητρα Καπάτσου Διευθύντρια – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Σωτηράκη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαγδαληνή Τουμανίδου Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δέσποινα Χατζηγεωργίου Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Κόσσυφα Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μιχαήλ Βακράκος Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ευφροσύνη Μπακάλη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Νικόλαος Μογλενίδης Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Βασιλική Αναγνωστοπούλου Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Νικολοβγένη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαριάνθη Κουτρίκη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αλέξανδρος Αναστασιάδης Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
π. Γαβριήλ Τζαμουζάκης Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεοδοσία Βλάχου Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ευσταθία Παπασταύρου Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμητρα Ντζιλαλή Αγγλικών
Φωτεινή Γεωργοπούλου Αγγλικών
Αθηνά Σχαλέκη Αγγλικών
Αλέξιος Χαλκιόπουλος Μουσικής
Μαρία Βαΐτση Φυσικής Αγωγής
Μαρία Σανιδά Φυσικής Αγωγής
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικών
Παναγιώτα Κοντονάσιου Γαλλικών
Σοφία Γαβριήλ Γερμανικών
Ακεζίδου Μαρία Τ.Π.Ε.
Ώρες επικοινωνίας των Εκπαιδευτικών