Ονοματεπώνυμο Τάξη / Ειδικότητα
Δήμητρα Καπάτσου Διευθύντρια – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαγδαληνή Τουμανίδου Α1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Σωτηράκη Α2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Νικολοβγένη Β1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ακυλίνα Μερελή Β2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δέσποινα Χατζηγεωργίου Β3 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Τσακαλάκη Γ1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος Γ2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεοδοσία Βλάχου Δ1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ζωή Κάβουρα Δ2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Γαβριήλ Τζαμουζάκης Δ3 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαρία Κόσσυφα Ε1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αλέξανδρος Αναστασιάδης Ε2 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαριάνθη Κουτρίκη ΣΤ1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ευσταθία Παπασταύρου ΣΤ1 – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμητρα Ντζιλαλή Αγγλικών
Φωτεινή Γεωργοπούλου Αγγλικών
Μαρία Σεραφειμίδου Αγγλικών
Αλέξιος Χαλκιόπουλος Μουσικής
Μαρία Βαΐτση Φυσικής Αγωγής
Μαρία Σανιδά Φυσικής Αγωγής
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικών
Παναγιώτα Κοντονάσιου Γαλλικών
Σοφία Γαβριήλ Γερμανικών
Δανάη Κομπογιάννη Τ.Π.Ε.
Ώρες επικοινωνίας των Εκπαιδευτικών