Το 3ο Μαθητικό συνέδριο του γυμνασίου μας με θέμα «Εμπνευση και Δημιουργία» πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 9 – 18 Δεκεμβρίου 2014.