Τα παιδιά δραματοποιούν την περιπέτεια της Χρυσαφένιας. Βιώνοντας αυτό το έργο ήρθαν νοητά σε επαφή με τη φύση, την πηγή της χαράς και της ψυχαγωγίας.