Στα πλαίσια των Πασχαλινών δραστηριοτήτων που έγιναν στο σχολείο μας, η Α’ Δημοτικού αφού έμαθε την περιπέτεια του Λαζαράκου στις Κυκλάδες, έφτιαξε Λαζαράκια. Το κάθε παιδί έπλασε και έφτιαξε το δικό του Λαζαράκι με ζυμάρι.