Στο μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος ασχοληθήκαμε με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

 Οι μαθητές, με αφόρμηση  εικόνες και  καθημερινές ιστορίες στους δρόμους της Αθήνας, προβληματίστηκαν, αντάλλαξαν σκέψεις και πρότειναν ιδέες για την επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται καθημερινά μεταξύ οδηγών και πεζών.

 Αν τα σήματα, λοιπόν, σωστά ακολουθείς,

τη λύση στα προβλήματα αυτά θα βρεις!