Οι μαθητές της Γ΄τάξης είχαμε την ευκαιρία να συγγράψουμε το δικό μας βιβλίο. Γράψαμε τη φανταστική ιστορία μας, διορθώσαμε τα λάθη μας, εικονογραφούμε τις σελίδες του βιβλίου μας και γράψαμε δραστηριότητες στο τέλος του βιβλίου… σαν κανονικοί συγγραφείς! Έτσι κατανοήσαμε καλύτερα τη διαδικασία έκδοσης ενός βιβλίου και εκτιμήσαμε περισσότερο τον κόπο όσων γράφουν.