Ονοματεπώνυμο Τάξη / Ειδικότητα
Σοφία Αχτσή Διευθύντρια – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνος Σκαμπαρδώνης Υποδιευθυντής – Φυσικής Αγωγής
Γεωργία Τζιώτη Α1 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ελένη Τζιάσιου Α2 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ευγενία Τσακμακίδη Β1 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ανθούλα Κριθαρούλα Β2 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σωτήριος Γεντής Γ – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνος Κουντούρης Δ1 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Νικόλαος Καραΐσκος Δ2 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Αθανασία Γκότση Ε – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
π. Νικόλαος Πούλης ΣΤ – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σταύρος Γουναρίδης Φυσικής Αγωγής
Γεωργία Μούση Μουσικής
Παναγιώτα Κουτσουμπού Αγγλικών
Μαρία Μαυρομμάτη Αγγλικών
Σοφία Ζορμπά Γαλλικών
Χριστίνα Παναγιωτοπούλου Γερμανικών
Μαλαματένια Σίσκου Πληροφορικής