Ονοματεπώνυμο Τάξη / Ειδικότητα
Αθανασία Γκότση Διευθύντρια – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνος Σκαμπαρδώνης Υποδιευθυντής – Φυσικής Αγωγής
Μαρία Τίγκα Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ευγενία Ποταμιάνου Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ανθούλα Σόγιακα Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Γεωργία Τζιώτη Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ελένη Τζιάσιου Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Άννα Κουτρίκη Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Νικόλαος Καραΐσκος Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παναγιώτα Τσιρώνη Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σωτήριος Γεντής Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνος Κουντούρης Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
π. Νικόλαος Πούλης Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ιωάννα Αδαμοπούλου Αγγλικών
Μαρία Μαυρομμάτη Αγγλικών
Άννα-Μαρία Ξύδη Αγγλικών
Ελένη Κορναράκη Αγγλικών
Παναγιώτα Κοντονάσιου Γαλλικών
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικών
Χριστίνα Παναγιωτοπούλου Γερμανικών
Ελένη Τσολακίδη Φυσικής Αγωγής
Γεωργία Μούση Μουσικής
Μαρία Ακεζίδου Πληροφορικής

 

Ώρες επικοινωνίας των Εκπαιδευτικών