Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Αθανασία Γκότση Διευθύντρια – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνος Σκαμπαρδώνης Υποδιευθυντής – Φυσικής Αγωγής
Ευγενία Ποταμιάνου Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ανθούλα Σόγιακα Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ανθούσα Αγγελακοπούλου Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ελένη Τζιάσιου Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Θεοδοσία Παπαχρήστου Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Νικόλαος Καραΐσκος Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παναγιώτα Τσιρώνη Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σωτήριος Γεντής Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνος Κουντούρης Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
π. Νικόλαος Πούλης Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ιωάννα Αδαμοπούλου Αγγλικών
Μαρία Μαυρομμάτη Αγγλικών
Κωνσταντίνα Σκόνδρα Αγγλικών
Παναγιώτα Κοντονάσιου Γαλλικών
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικών
Χριστίνα Παναγιωτοπούλου Γερμανικών
Παναγιώτης Δημακάκος Φυσικής Αγωγής
Γεωργία Μούση Μουσικής
Μαρία Ακεζίδου Πληροφορικής

 

Ώρες επικοινωνίας των Εκπαιδευτικών 2023-2024