Ονοματεπώνυμο Τάξη / Ειδικότητα
Αθανασία Γκότση Διευθύντρια – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνος Σκαμπαρδώνης Υποδιευθυντής – Φυσικής Αγωγής
Γεωργία Τζιώτη Α  – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μαρία Τίγκα Β1 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ευγενία Τσακμακίδη Β2 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνος Κουντούρης Γ1 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ελένη Τζιάσιου Γ2 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Νικόλαος Καραΐσκος Δ  – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ανθούλα Σόγιακα Ε1 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σωτήρης Γεντής Ε2 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
π. Νικόλαος Πούλης ΣΤ – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σταύρος Γουναρίδης Φυσικής Αγωγής
Γεωργία Μούση Μουσικής
Παναγιώτα Κουτσουμπού Αγγλικών
Μαρία Μαυρομμάτη Αγγλικών
Σοφία Ζορμπά Γαλλικών
Χριστίνα Παναγιωτοπούλου Γερμανικών
Μαλαματένια Σίσκου Πληροφορικής

Πρόγραμμα επικοινωνίας με γονείς 2019-2020

Τελευταία ενημέρωση: 15/10/2019