Ονοματεπώνυμο Τάξη / Ειδικότητα
Αθανασία Γκότση Διευθύντρια – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνος Σκαμπαρδώνης Υποδιευθυντής – Φυσικής Αγωγής
Μαρία Τίγκα Α1  – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Γεωργία Τζιώτη Α2 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ανθούλα Σόγιακα Β1 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ελένη Τζιάσιου Β2 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ευγενία Ποταμιάνου Γ – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μαρία Παναγιωτίδου Δ1  – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Νικόλαος Καραΐσκος Δ2 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σωτήριος Γεντής Ε1 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνος Κουντούρης Ε2 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
π. Νικόλαος Πούλης ΣΤ1 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παναγιώτα Τσιρώνη ΣΤ2 – Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ελένη Τσολακίδη Φυσικής Αγωγής
Γεωργία Μούση Μουσικής
Μαρία Μαυρομμάτη Αγγλικών
Ευσταθία Καμπύλη Αγγλικών
Ιωάννα Αδαμοπούλου Αγγλικών
Παναγιώτα Κοντονάσιου Γαλλικών
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικών
Χριστίνα Παναγιωτοπούλου Γερμανικών
Μαλαματένια Σίσκου Πληροφορικής
Δανάη Κομπογιάννη Πληροφορικής