Μια χειροτεχνία ήταν το επιστέγασμα των όσων είπαμε και είδαμε για τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Στόλισαν οι μαθητές με όποιον τρόπο ήθελε ο καθένας το ποίημα «1η Απριλίου». Ύστερα παρουσίασε ο καθένας στον διπλανό του τι είχε ετοιμάσει και έτσι καλλιέργησαν την προσεκτική ακρόαση. Τέλος, ο καθένας παρουσίασε την εργασία του διπλανού του. Αυτή η δραστηριότητα είχε ως στόχο να καλλιεργήσουν τα παιδιά την ικανότητα να ακούν με προσοχή τι λέει ο συμμαθητής τους. Μια ικανότητα πολύ σημαντική για την κοινωνικοποίηση των παιδιών.