«Ελληνικά εκθέματα στα Μουσεία του Κόσμου»

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ

Διδάσκουσα: κ. Σ. Βαλκάνου