Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Δημήτριος Ράπτης Διευθυντής – Φιλόλογος
Αθηνά Αλεξίου Υποδιευθύντρια – Φιλόλογος
π. Βάιος Βαϊόπουλος Θεολόγος
π. Βασίλειος Τσιάτης Φιλόλογος
Μάριος Μιχαηλίδης Φιλόλογος
Αντωνία Θρασυβούλου Φιλόλογος
Μαρία Χρυσανθοπούλου Φιλόλογος
Δημήτριος Κάτσιος Μαθηματικός – Η/Υ
Φώτιος Πετσιάς Μαθηματικός
Χριστίνα Μανίκα Μαθηματικός
Γεώργιος Τσόλκας Φυσικός
Νικόλαος Σιακαβέλλας Φυσικός-ραδ/λόγος
Μαριάννα Ποταμιάνου Χημικός
Σπυρίδων Νικολούζος Βιολόγος
Παναγιώτα Κουτσουμπού Αγγλικών
Σοφία Βαλκάνου Γερμανικών
Παναγιώτα Κοντονάσιου Γαλλικών
Ματίνα Σίσκου Πληροφορικής
Ανδρέας Στριφτάρας Οικονομολόγος
Γεώργιος Αγραπιδάκης Φυσικής Αγωγής
Σοφία Σούμπαση Φυσικής Αγωγής

Ώρες επικοινωνίας των Εκπαιδευτικών