Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Δημήτριος Ράπτης Διευθυντής – Φιλόλογος
Αθηνά Αλεξίου Υποδιευθύντρια – Φιλόλογος
π. Βάιος Βαϊόπουλος Θεολόγος
π. Βασίλειος Τσιάτης Φιλόλογος
Μάριος Μιχαηλίδης Φιλόλογος
Αντωνία Θρασυβούλου Φιλόλογος
Δέσποινα Τσανακτσίδου Μαθηματικός
Δημήτριος Κάτσιος Μαθηματικός – Η/Υ
Φώτιος Πετσιάς Μαθηματικός
Γεώργιος Τσόλκας Φυσικός
Νικόλαος Σιακαβέλλας Φυσικός
Μαριάννα Ποταμιάνου Χημικός
Σπυρίδων Νικολούζος Βιολόγος
Παναγιώτα Κουτσουμπού Αγγλικών
Σοφία Βαλκάνου Γερμανικών
Παναγιώτα Κοντονάσιου Γαλλικών
Ανδρέας Στριφτάρας Οικονομολόγος
Άννα Λεμπιδάκη Οικονομολόγος
Γεώργιος Αγραπιδάκης Φυσικής Αγωγής
Σταύρος Γουναρίδης Φυσικής Αγωγής

 

Ώρες επικοινωνίας των Εκπαιδευτικών

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα