Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Δημήτριος Ράπτης Διευθυντής – Φιλόλογος
Αθηνά Αλεξίου Υποδιευθύντρια – Φιλόλογος
π. Βάιος Βαϊόπουλος Θεολόγος
π. Βασίλειος Τσιάτης Φιλόλογος
Μάριος Μιχαηλίδης Φιλόλογος
Αντωνία Θρασυβούλου Φιλόλογος
Μαρία Χρυσανθοπούλου Φιλόλογος
Δημήτριος Κάτσιος Μαθηματικός – Η/Υ
Φώτιος Πετσιάς Μαθηματικός
Χριστίνα Μανίκα Μαθηματικός
Γεώργιος Τσόλκας Φυσικός
Νικόλαος Σιακαβέλλας Φυσικός-ραδ/λόγος
Μαριάννα Ποταμιάνου Χημικός
Σπυρίδων Νικολούζος Βιολόγος
Παναγιώτα Κουτσουμπού Αγγλικών
Σοφία Βαλκάνου Γερμανικών
Παναγιώτα Κοντονάσιου Γαλλικών
Ματίνα Σίσκου Πληροφορικής
Ανδρέας Στριφτάρας Οικονομολόγος
Γεώργιος Αγραπιδάκης Φυσικής Αγωγής
Σοφία Σούμπαση Φυσικής Αγωγής