Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Δημήτριος Ράπτης Διευθυντής – Φιλόλογος
Αθηνά Αλεξίου Αναπληρώτρια Διευθύντρια – Φιλόλογος
π. Βάιος Βαϊόπουλος Θεολόγος
π. Γεννάδιος Κουτσόπουλος Θεολόγος
π. Βασίλειος Τσιάτης Φιλόλογος
Μάριος Μιχαηλίδης Φιλόλογος
Αντωνία Θρασυβούλου Φιλόλογος
Μαρία Χρυσανθοπούλου Φιλόλογος
Κωνσταντίνος Βαγενάς Φιλόλογος
Δημήτριος Κάτσιος Μαθηματικός – Η/Υ
Φώτιος Πετσιάς Μαθηματικός
Χριστίνα Μανίκα Μαθηματικός
Γεώργιος Τσόλκας Φυσικός
Νικόλαος Σιακαβέλλας Φυσικός – ραδ/λόγος
Μαριάννα Ποταμιάνου Χημικός
Σπυρίδων Νικολούζος Βιολόγος
Παναγιώτα Κουτσουμπού Αγγλικών
Ερασμία Κωλέττη Αγγλικών
Σοφία Βαλκάνου Γερμανικών
Χριστίνα Παναγιωτοπούλου Γερμανικών
Παναγιώτα Κοντονάσιου Γαλλικών
Μαριάννα Μακρή Γαλλικών
Ματίνα Σίσκου Πληροφορικής
Ανδρέας Στριφτάρας Οικονομολόγος
Γεώργιος Αγραπιδάκης Φυσικής Αγωγής
Σοφία Σούμπαση Φυσικής Αγωγής

 

Ώρες επικοινωνίας των Εκπαιδευτικών 2023-2024