Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Δημήτριος Ράπτης Διευθυντής – Φιλόλογος
Αθηνά Αλεξίου Υποδιευθύντρια – Φιλόλογος
π. Βάιος Βαϊόπουλος Θεολόγος
Φλώρα Τζανακάκη Φιλόλογος
π. Βασίλειος Τσιάτης Φιλόλογος
Μάριος Μιχαηλίδης Φιλόλογος
Αντωνία Θρασυβούλου Φιλόλογος
Δέσποινα Τσανακτσίδου Μαθηματικός
Δημήτριος Κάτσιος Μαθηματικός – Η/Υ
Φώτιος Πετσιάς Μαθηματικός
Γεώργιος Τσόλκας Φυσικός
Νικόλαος Σιακαβέλλας Φυσικός
Μαριάννα Ποταμιάνου Χημικός
Σπυρίδων Νικολούζος Βιολόγος
Ερασμία Κωλέττη Αγγλικών
Αθηνά Σχαλέκη Αγγλικών
Σοφία Βαλκάνου Γερμανικών
Αικατερίνη Γιαννάτου Καλλιτεχνικών
Ανδρέας Στριφτάρας Οικονομολόγος
Άννα Λεμπιδάκη Οικονομολόγος
Γεώργιος Αγραπιδάκης Φυσικής Αγωγής