Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Δημήτριος Ράπτης Διευθυντής – Φιλόλογος
Αθηνά Αλεξίου Υποδιευθύντρια – Φιλόλογος
π. Βάιος Βαϊόπουλος Θεολόγος
π. Βασίλειος Τσιάτης Φιλόλογος
Μάριος Μιχαηλίδης Φιλόλογος
Αντωνία Θρασυβούλου Φιλόλογος
Μαρία Χρυσανθοπούλου Φιλόλογος
Δέσποινα Τσανακτσίδου Μαθηματικός
Δημήτριος Κάτσιος Μαθηματικός – Η/Υ
Φώτιος Πετσιάς Μαθηματικός
Γεώργιος Τσόλκας Φυσικός
Νικόλαος Σιακαβέλλας Φυσικός-ραδ/λόγος
Μαριάννα Ποταμιάνου Χημικός
Σπυρίδων Νικολούζος Βιολόγος
Παναγιώτα Κουτσουμπού Αγγλικών
Σοφία Βαλκάνου Γερμανικών
Παναγιώτα Κοντονάσιου Γαλλικών
Ανδρέας Στριφτάρας Οικονομολόγος
Γεώργιος Αγραπιδάκης Φυσικής Αγωγής
Σοφία Σούμπαση Φυσικής Αγωγής

 

Ώρες επικοινωνίας των Εκπαιδευτικών