Αγαπητοί φίλοι,
σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό χώρο των Λυκείων της Ελληνικής Παιδείας.

Το σχολείο μας απαντά στην αγωνία των γονέων για μια εκπαιδευτική πρόταση που συνδυάζει τη γνώση με την αγωγή, την επιτυχία με το όραμα.

Στις αίθουσες διδασκαλίας και σε κάθε δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής καθημερινότητας, φαίνεται το μέλημά μας να στηρίξουμε το όραμα των παιδιών για την ανάδειξή τους σε πρόσωπα πετυχημένα, ελεύθερα, δημιουργικά και ωφέλιμα για την πατρίδα μας και τον κόσμο ολόκληρο.

Για την καλύτερη προετοιμασία τους οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να καταφύγουν στις πρόσθετες σημειώσεις -εκδόσεις των καθηγητών μας, που ενισχύουν τα σχολικά εγχειρίδια, ενώ σε πολλά μαθήματα παρέχεται πρόσθετη και ενισχυτική διδασκαλία.

Οι επιτυχίες που σημειώνονται κάθε χρόνο δείχνουν ότι χάρη στην άριστη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και εκτίμηση μεταξύ σχολείου και γονέων μπορούμε να απολαμβάνουμε τους καρπούς της παιδείας που έχει ανάγκη ο τόπος μας.

Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι η μαθητεία στα Λύκεια της Ελληνικής Παιδείας είναι για τα παιδιά ο πιο δυνατός τίτλος σπουδών.

Οι Διευθυντές των Λυκείων