Χτίζω σωστά το σώμα μου.
Τα παιδιά μέσα από διάφορες δραστηριότητες γνωρίζουν τα μέρη του σώματος τους.