Έργασίες μαθητών στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας για τις πόλεις της Γερμανίας: 

Βερολίνο

Φρανκφούρτη

Νυρεμβέργη