Ομαδική εργασία για τη φιλία

Για να περνάμε στην τάξη μας όλοι καλά, ας κάνουμε συμβόλαιο ομάδας γρήγορα παιδιά!