Στο μάθημα της Οδύσσειας, οι μαθητές της Α΄ τάξης, ακολουθώντας τις οδηγίες της Καλυψώς, φτιάχνουν τη σχεδία του Οδυσσέα!