Στο πλαίσιο της θρησκευτικής αγωγής, τα παιδιά, παιδιά κάνοντας μία ομαδική εργασία, κατασκεύασαν κεράκια τα οποία τοποθέτησαν σε μανουάλι.

Κάθε φλόγα μια λεξούλα βγαλμένη από την ψυχή των παιδιών.