Μαθαίνουμε για τα σχήματα και κάνουμε στην τάξη μας ομαδικές δραστηριότητες.