Με αφορμή το θέμα «Βουνά και δάση» τα παιδιά ασχολήθηκαν σε ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες για τα ζώα των πάγων.