Ένα βίντεο για τον εκφοβισμό φτιαγμένο από τους μαθητές μας της Α΄ τάξης στο πλαίσιο των Βιωματικών Δράσεων.

Όχι στον σχολικό εκφοβισμό