20-2-2014: Εβδομάδα Τέχνης. Ζωγραφική με την καλλιτέχνη κ. Αικατερίνη Γιαννάτου.