Προσωπικό
Διευθύντρια:

Ζήση Ι. Ευθυμία

Παιδαγωγοί:

Γράψα Βασιλική
Δερμιτζάκη Μαρία
Δημητρίου Αικατερίνη
Ξύδη Χρύσα
Σακελλαρίου Ιωάννα
Σιηττή Μαρία
Στεφανάτου Ευαγγελία
Τίγκα Μαρία

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τις Παιδαγωγούς του Νηπιαγωγείου καθημερινά κατά τις ώρες 08.15-09.00 π.μ.