Προσωπικό
Διευθύντρια:

Ζήση Ι. Ευθυμία

Εκπαιδευτικό Προσωπικό:

Αρτσάνου Αικατερίνη
Δερμιτζάκη Μαρία
Δημητρίου Αικατερίνη
Οικονομοπούλου Μαρία-Λυδία
Σακελλαρίου Ιωάννα
Σακελλαρίου Παρασκευή
Σιηττή Μαρία
Στεφανάτου Ευαγγελία
Τίγκα Μαρία

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τις Παιδαγωγούς του Νηπιαγωγείου καθημερινά κατά τις ώρες 08.15-09.00 π.μ.