Ονοματεπώνυμο

Ζήση Ευθυμία (Διευθύντρια)

Γράψα Βασιλική
Δερμιτζάκη Μαρία
Ιωάννου Κυριακή
Μαστοράκη Αγγελική
Σακελλαρίου Παρασκευή
Σιηττή Μαρία
Σκαρλάτου Εύη
Στεφανάτου Ευαγγελία
Τίγκα Μαρία
Χριστέα Ανθή

Ώρες επικοινωνίας:

08:30-09:00