Προσωπικό
Διευθύντρια:

Ζήση Ι. Ευθυμία

Εκπαιδευτικό Προσωπικό:

Δερμιτζάκη Μαρία
Δημητρίου Αικατερίνη
Σιηττή Μαρία
Σακελλαρίου Ιωάννα
Σακελλαρίου Παρασκευή
Τίγκα Μαρία
Σδούγκου Μαρία
Στεφανάτου Ευαγγελία
Δάτσικα Αργυρώ
Αλέξιος Χαλκιόπουλος – Μουσικής
Αριστέα Σουγλέρη – Αγγλικών
Ευάγγελος Τσιώλης – Αθλητικών

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τις Παιδαγωγούς του Νηπιαγωγείου καθημερινά κατά τις ώρες 08.15-09.00 π.μ.