Στην τάξη μας μιλήσαμε για τα ζώα των πάγων και δημιουργήσαμε με πολλή φαντασία. Θαυμάστε τα έργα μας!