Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 ο κ. Ρόκας πραγματοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα το “Ψωμί”. Τα παιδιά παρακολούθησαν την παραδοσιακή μέθοδο παραγωγής ψωμιού συμμετέχοντας βιωματικά και τα ίδια σε διάφορες δραστηριότητες.