Ακολουθώντας το παράδειγμα δύο “ηρώων” του βιβλίου των Αγγλικών, της Emily και του Max, οι μαθητές της Β’ Δημοτικού έπαιξαν το παιχνίδι Twister για να εμπεδώσουν τα μέρη του σώματος διαδραστικά αλλά και διασκεδαστικά! This is fun!