Τα παιδιά της Α’ Δημοτικού συμμετέχουν σε ομαδική εργασία στο μάθημα των αγγλικών! Προσπαθούν να φτιάξουν puzzle με θέμα “family members” – τα μέλη της οικογένειας.