Οι μαθητές της Α’ Δημοτικού συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας! Μαθαίνοντας τους αριθμούς!