Συνεργασία Πανεπιστημίου με το Γυμνάσιο μας

Στα πλαίσια συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με το γυμνάσιο μας, το σχολικό έτος 2016 – 2017 πραγματοποιήθηκαν τα κατωτέρω προγράμματα:
Α) Συμμετοχή στα πρόγραμμα mentoring του Αγγλικού τμήματος του ΕΚΠΑ, τεταρτοετής φοιτήτρια έκανε την πρακτική της στο σχολείο μας.
Β) Διδασκαλίες πειραματικού ερευνητικού χαρακτήρα, πραγματοποίησαν φοιτήτριες του τμήματος Φ.Π.Ψ. του ΕΚΠΑ με θέμα την διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας.