Το 3ο Μαθητικό συνέδριο του σχολείου μας με θέμα «Έμπνευση και Δημιουργία» πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 9 – 18 Δεκεμβρίου 2014.

Έμπνευση και Δημιουργία