Το σχολείο μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα Οικολογικών σχολείων με θέμα τα απορρίμματα. Λαμβάνοντας ως κεντρικό άξονα της φετινής μας δράσης το σύνθημα «Reduce-Reuse-Recycle», οι μαθητές μας ευαισθητοποιήθηκαν μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων με σκοπό την αλλαγή στάσης στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Ακολουθώντας τα βήματα που συστήνονται από την «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης» αρχικά συγκροτήθηκε μια επιτροπή από μαθητές και καθηγητές, η οποία ήταν υπεύθυνη για τον συντονισμό και την υλοποίηση του προγράμματος.
Στη συνέχεια όλοι οι μαθητές του σχολείου ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα τόσο από το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας όσο και από την επίσημη παρουσίαση των μελών της επιτροπής – εκπροσώπων του 15μελους του σχολείου με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στις διάφορες δράσεις.

Μία από τις δραστηριότητες τις οποίες αποφάσισαν και πραγματοποίησαν οι μαθητές του σχολείου μας ήταν η συλλογή καπακιών όλων των ειδών από συσκευασίες σε ειδικό κάδο συλλογής στο σχολείο με σκοπό την αποστολή τους στο Σύλλογο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων με έδρα τα Γιαννιτσά, οι οποίοι με τη σειρά τους τα ανταλλάσουν με αναπηρικά καροτσάκια/ορθοπεδικά είδη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μήνυμα της έμπρακτης αγάπης τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο έγινε σαφές μέσα από την παραπάνω δράση. Ήδη έχει γίνει η πρώτη αποστολή και ακολουθούν και άλλες.