ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

κ. Ευαγγελία Τζιάσιου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, MSc ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Εκπαιδευτήρια «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»