Στις 5.12.2023 η Ε΄ τάξη επισκεφτήκαμε το Ευγενίδειο Ίδρυμα για να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα «Εκρηκτική Επιστήμη». Μάθαμε για την τυχαία ανακάλυψη της πυρίτιδας, της αρχαιότερης εκρηκτικής ύλης από έναν Κινέζο μάγειρα, για τις φυσικές εκρήξεις που πραγματοποιούνται με στιγμιαία εκτόνωση της αυξανόμενης πίεσης ενός αερίου καθώς και για την νιτροκυτταρίνη, ενώ μπροστά στα μάτια μας πραγματοποιήθηκαν διασκεδαστικές εκρήξεις. Πραγματικά περάσαμε υπέροχα, ενώ πλουτίσαμε τις γνώσεις μας στη φυσική και τη χημεία.