Τα παιδιά της A junior σχεδιάζουμε πάνω σε ένα χαρτόνι με αλεύρι τα γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου Αα , Βb, Cc, Dd, Ee , Ff .

Κάνουμε επανάληψη στο προηγούμενο μάθημα και στοχεύουμε την πλήρη κατανόηση ευχάριστα και δημιουργικά!