Καμαρώστε μας, τα παιδιά της pre-junior έχοντας λάβει τα δωράκια μας με τον ήρωα του βιβλίου !

Εν συνεχεία φορέσαμε τα γυαλιά με τους κανόνες Look και Listen !