ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
Ο ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

Θεατρικό έργο, Χορωδιακά τραγούδια, Δημοτικοί Χοροί

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, 10.30 π.μ.
Αμφιθέατρο “Ιωάν. Οικονομίδης”