Αυτήν την εβδομάδα είχαμε την ευκαιρία να εντρυφήσουμε σε ένα πολύ διδακτικό κείμενο. Μέσα από το μικρό -αλλά τόσο εποικοδομητικό- παραμύθι διδαχθήκαμε το πώς μπορούμε να εντοπίζουμε τα προτερήματα των συνανθρώπων μας μέσα από τα ελαττώματα και τις ελλείψεις τους…

Κατόπιν, προσπαθήσαμε κι εμείς μέσα από τις δραστηριότητες, που πραγματοποιήσαμε εντός της τάξης, να αναδείξουμε τα προτερήματα και τα φωτεινά σημεία των συμμαθητών μας και να θυμηθούμε και να αποτυπώσουμε με τη ζωγραφική ένα περιστατικό στο οποίο βοηθήσαμε κάποιον φίλο μας που το είχε ανάγκη!

Φυσικά, παρουσιάσαμε στους συμμαθητές μας τα κείμενα και τις ζωγραφιές μας και η χαρά που πήραμε ήταν απερίγραπτη!!!