30 Ιανουαρίου…Ημέρα των Γραμμάτων και των Τριών Ιεραρχών. Δικαιολογημένα τους δόθηκε ο τίτλος των μεγίστων φωστήρων, αν λάβει κανείς υπόψη του τη σοφία και τη δράση τους.

Για να μας συνοδεύουν, λοιπόν, πάντοτε οι σοφές συμβουλές τους, εμείς, οι μαθητές της Δ΄ τάξης, καταγράψαμε μερικά από τα πολύτιμα αυτά λόγια τους σε μικρές καρτούλες, τις οποίες με ιδιαίτερη φροντίδα χρωματίσαμε και κρεμάσαμε στη σχολική μας σάκα.

Οι πρεσβείες τους ας συνοδεύουν πάντοτε Δασκάλους και Μαθητές!