Στα πλαίσια των εργαστήριων δεξιοτήτων η πρώτη δημοτικού ασχολήθηκε με την κυκλοφοριακή αγωγή. Αφού μιλήσαμε για τους κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας στον δρόμο, ακολούθησε μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων τόσο στην τάξη όσο και στο προαύλιο! Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον!