Το Γυμνάσιο Αμαρουσίου συγχαίρει τους μαθητές του για την απόκτηση των διπλωμάτων ECPE (Proficiency – C2), ECCE (Lower- B2) και BCCE (Preliminary – B1) μετά από την επιτυχή τους συμμετοχή στις εξετάσεις Μαιου 2019 του Πανεπιστημίου του Michigan.
 
            Ονόματα επιτυχόντων
 
ECPE (Proficiency) :
ΠΟΘΗΤΟΥ ΕΛΛΙΣΑΒΕΤ-ΑΛΕΞΙΑ – Τάξη Β’
ΠΟΘΗΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ           – Τάξη Α’
ECCE (Lower):
ΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Τάξη Α’
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Τάξη Β’
BCCE (Preliminary):
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Τάξη Α’
ΠΟΘΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΛΕΜΟΝΙΑ -Τάξη Α’
ΤΣΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Τάξη Β’
Συγχαρητήρια !!!