Το Γυμνάσιο Αμαρουσίου συγχαίρει τους μαθητές του:

Κουτσουράκη Μαρία – Β΄τάξη
Πετρόπουλο Ευάγγελο – Α’ τάξη 
Συρούνη Απόστολο – Α΄τάξη

για το δίπλωμα LOWER που απέκτησαν μετά από επιτυχία τους στις εξετάσεις FCE for schools του Πανεπιστημίου του Cambridge κατά τη σχολική χρονιά 2018-19.

Ευχόμαστε άριστη επιτυχία και στα επόμενα πτυχία!